Sửa đổi lần cuối: ngày 12 tháng 1 năm 2020

Quyền riêng tư của bạn rất quan trọng với chúng tôi. Và chúng tôi muốn bạn biết cách chúng tôi thu thập, sử dụng, chuyển và lưu trữ thông tin cá nhân nhận dạng hoặc có thể xác định một cách hợp lý một cá nhân.

Chính sách Bảo mật này (“Chính sách”) mô tả cách Điện Lạnh Hồng Vân. và các địa điểm nhánh (gọi chung là “Dịch Vụ Tổng Hợp Hồng Vân” hoặc “chúng tôi” hoặc “của chúng tôi”) thu thập và sử dụng thông tin cá nhân khi bạn truy cập hoặc sử dụng các sản phẩm của chúng tôi, cung cấp, dịch vụ, trang web, phần mềm, ứng dụng hoặc tương tác với chúng tôi (gọi chung là “Dịch vụ”) hoặc khi chúng tôi nhận được thông tin cá nhân của bạn từ các bên thứ ba, chẳng hạn như nhà thầu phụ, đại lý, nhà phân phối hoặc các bên thứ ba khác mà chúng tôi hợp tác.

Đối với một số Dịch vụ nhất định, có thể có chính sách bảo mật riêng hoặc thỏa thuận bằng văn bản riêng (ví dụ: thỏa thuận cấp phép người dùng cuối) giữa bạn và chúng tôi — và trong những trường hợp đó, chính sách bảo mật khác hoặc các biện pháp kiểm soát thỏa thuận bằng văn bản riêng biệt. Đặc biệt là những dịch vụ như sửa điều hòa tại hà nội | sửa bình nóng lạnh | mua bán máy giặt | cung cấp tủ lạnh cũ mới | các thiết bị điện lạnh gia đình

Chúng tôi có thể sửa đổi Chính sách này bất kỳ lúc nào. Và khi chúng tôi thực hiện, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn rằng các bản sửa đổi đã được thực hiện, chẳng hạn như cập nhật ngày sửa đổi được cung cấp ở trên hoặc, nếu hoàn cảnh cho phép, bằng cách liên hệ trực tiếp với bạn qua email hoặc thư truyền thống. Vui lòng xem lại Chính sách này mỗi khi bạn truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, để bạn có thể được cập nhật về các thực tiễn bảo mật hiện tại của chúng tôi. Bằng cách truy cập và sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, bạn đồng ý với và với Chính sách này. Nếu bạn không đồng ý hoặc không thoải mái với Chính sách này, bạn không nên sử dụng hoặc ngừng ngay việc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi.

Các quyền: Nếu bạn là cư dân chung cư hoặc nhà dân, bạn có thể có các quyền bổ sung liên quan đến việc chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn, bao gồm các quyền và lựa chọn bổ sung liên quan đến

  • truy cập thông tin cá nhân của bạn,
  • tiết lộ của chúng tôi về thông tin cá nhân của bạn,
  • xóa thông tin cá nhân của bạn,
  • chọn không tham gia bán thông tin cá nhân của bạn (mặc dù chúng tôi không bán thông tin của bạn) và
  • quyền không phân biệt đối xử hiện hành dựa trên việc bạn thực hiện các quyền của mình theo luật.

Đối với cư dân Hà Nội, các tiết lộ cụ thể theo yêu cầu của luật pháp việt nam có trong Phần 3 dưới đây.

Ví dụ: chúng tôi có thể thu thập thông tin về

  1. thiết lập, kết nối mạng, vị trí, hiệu suất, mức tiêu thụ tài nguyên và hoạt động của Thiết bị,
  2. các điều chỉnh được thực hiện đối với Thiết bị,
  3. thông tin sử dụng của Thiết bị,
  4. bất kỳ lỗi hoặc lỗi nào được phát hiện bởi Thiết bị, và
  5. thông tin kỹ thuật liên quan đến Thiết bị.