Tất cả nội dung — chẳng hạn như hình ảnh, văn bản, nhãn hiệu, biểu trưng, tác phẩm nghệ thuật, thiết kế hoặc mã — trên Trang web thuộc sở hữu hoặc cấp phép cho chúng tôi và được bảo vệ bởi luật bản quyền, nhãn hiệu, bằng sáng chế hoặc các luật sở hữu trí tuệ khác. Việc sử dụng hoặc truy cập Trang web của chúng tôi không cấp cho bạn bất kỳ quyền sở hữu hoặc giấy phép nào đối với nội dung này. Bạn không thể sử dụng nội dung từ Trang web của chúng tôi mà không có sự cho phép của chủ sở hữu nội dung hoặc không được phép theo luật. Và nếu bất kỳ nội dung nào mang thông báo pháp lý, bạn không được thay đổi, xóa hoặc che khuất thông báo đó.
Nhiều Trang web hiển thị nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu trưng hoặc các ký hiệu khác của nguồn (gọi chung là “Nhãn hiệu”). Tất cả các Nhãn hiệu đều là nhãn hiệu đã đăng ký hoặc chưa đăng ký của dienlanhhongvan.vn, các chi nhánh công ty của Hồng Vân hoặc các nhà cấp phép hoặc nhà cung cấp nội dung của Dịch Vụ Hồng Vân. Tất cả các nhãn hiệu là tài sản độc quyền của chủ sở hữu tương ứng của họ. Và quyền truy cập và sử dụng các Trang web của bạn không cấp cho bạn — bởi hàm ý hay cách khác — bất kỳ giấy phép, quyền sử dụng hoặc quyền sở hữu nào đối với bất kỳ Dấu hiệu nào.
Chúng tôi có thể thay đổi, xóa hoặc thêm vào bất kỳ nội dung nào trên Trang web của mình mà không cần thông báo cho bạn.

Khách Hàng

Chúng tôi khuyến khích bạn gửi bình luận và câu hỏi của bạn cho chúng tôi. Chúng tôi cố gắng phản hồi càng nhiều bài gửi của bạn càng tốt. Nhưng hãy xem xét cẩn thận những điều sau đây trước khi gửi cho chúng tôi.
Trong một số trường hợp nhất định, bạn có thể gửi (ví dụ: tải lên) nội dung lên hoặc thông qua các Trang web. Bạn sẽ không gửi bất kỳ nội dung nào lên các Trang web không phù hợp, có hại, độc hại, khiêu dâm, lạm dụng hoặc phỉ báng;
vi phạm bằng sáng chế, nhãn hiệu, bí mật thương mại, bản quyền, hoặc sở hữu trí tuệ khác hoặc quyền khác của người khác;
vi phạm các quyền hợp pháp của người khác hoặc làm phát sinh bất kỳ trách nhiệm dân sự hoặc hình sự nào theo luật hoặc quy định hiện hành; hoặc
nếu không thì vi phạm các Điều khoản này. Và bạn sẽ không gửi bất kỳ nội dung nào mà không có sự cho phép rõ ràng của chủ sở hữu nội dung đó. Chúng tôi có thể xóa hoặc từ chối bất kỳ nội dung nào bạn gửi.
Nếu bạn chọn cung cấp bất kỳ nội dung nào cho chúng tôi, chúng tôi sẽ không coi nội dung đó là bí mật hoặc độc quyền, và bạn cấp (khi bạn gửi) cho chúng tôi (và các đại lý, chi nhánh công ty và nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi và từng người được cấp phép tương ứng của chúng tôi, người kế thừa và chuyển nhượng) giấy phép toàn cầu, không thể thu hồi, vĩnh viễn, không độc quyền, hoàn toàn có thể chuyển nhượng, cấp phép lại và miễn phí bản quyền để sử dụng, tái sản xuất, hiển thị, phân phối hoặc nói cách khác là tạo ra các tác phẩm phái sinh của bất kỳ nội dung nào bạn đã gửi. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về bất kỳ nội dung nào bạn gửi và bạn đồng ý bồi thường, không gây hại và bảo vệ chúng tôi trước mọi khiếu nại, hành động, cáo buộc hoặc trách nhiệm pháp lý của bên thứ ba dựa trên nội dung bạn đã gửi.